Pitozis (üst göz kapağı düşmesi) nedir?

Gözün üst kapağının aşağı yönde yer değiştirmesidir. Fazla düşüklük olursa görmeyi engeller. Çocuklarda ya da yetişkinlerde ortaya çıkabilir. Çocukluk çağındaki göz kapağı düşmesinde görme alanı kapanırsa göz tembelliğine sebep olur. Bebeklik ya da çocukluk yaş grubunda pitozis görme aksını kapatıyorsa beklemeden ameliyatla göz kapağı kaldırılmalıdır.

Pitozis sebepleri nelerdir?

Çocuklarda çoğu zaman doğumsaldır. Erişkinlerde ise sıklıkla edinsel olup göz kapağını kaldıran kaslardaki hasar ve zayıflıktan kaynaklanır. Bunun dışında, sinirsel, travmatik veya mekanik sebeplerle de göz kapağı düşebilir.

Pitozis tedavisi nedir?

Tedavi sebebe göre değişmektedir. Çoğu olguda, düşen göz kapağı ya askı materyali ya da levatör kası olarak bilinen göz kapağını yukarı çeken kasın ameliyatla güçlendirilmesi ile tedavi edilir.