Kornea nedir?

Gözün en önündeki saydam cam tabaka kornea dokusudur. Göze gelen ışınlar önce bu saydam tabakada kırılır ve gözün arka tabasına iletilir. Kornea aynı zamanda gözün bütünlüğünü sağlayan ve dış etkenlere karşı koruyan sinirsel iletimi yüksek ve hassas çok değerli bir dokudur. Korneanın saydamlığı ve kırıcılığı bozulursa hem görme seviyesi ve kalitesi bozulur hem de ağrı, batma, sulanma gibi şikayetler meydana gelir.

Kornea hastalıklarında hangi şikayetler olur?

Kornea tabakasının yaralanmalar, enfaksiyonlar dışında çok sayıda kalıtsal, gelişimsel ya da ektatik hastalıkları vardır. Hangi sebeble olursa olsun korneayı etkileyen her türlü hastalıkta görme keskinliği ve kalitesi bozulur. Bunun yanıda, çok ciddi ağrı, sulanma, batma, göz içinde yabancı bir cisim varmış hissi ve göz kapaklarında şişme gibi şikayetler başlar. Böyle bir durumda hızlıca göz doktoruna başvurulması tedavinin erken başlanması açısından çok önemlidir. Tedavideki gecikmelerde geri dönüşümsüz kornea hasarı gelişebilir. İleri hasar ve patolojilerde ise kornea nakli ameliyatına gerek duyulabilir.

Kornea hastalıklarında tedavi nedir?

Çoğu kornea hastalığında ilaçla tedavi mümkündür. Bazı durumlarda mevcut hasarı durdurmak, kalan saydam dokuyu korumak için uzun süren ilaç tedavileri gerekebilir. Ancak bazı durumlarda patoloji ileri sevide ise kornea saydamlığını kaybetmiş ve ışığı kıramaz hale gelmiş olabilir. Kornea kendini yenileyebilen bir doku değildir. Bu sebeble, ileri seviye patolojilerde donorden alınan sağlıklı kornea ile hastanın fonksiyonunu kaybetmiş dokusu değiştirilir. Bu cerrahi tedavi halk arasında göz nakli olarak da bilinen kornea nakli ameliyatıdır.