Göz kapağının içe veya dışa dönmesi nedir? nasıl tedavi edilir?

Göz kapağının içe dönmesi (entropion) sonucu kirpikler kornea başta olmak üzere göz yüzeyine temas eder. Bu sebeple, enfeksiyona ya da saydam kornea yüzeyinin bozulmasına yol açar. Dışa dönen göz kapağında ise (ektropion) göz yaşı dağılımı bozulur ve göz yüzeyi zarar görür.

Göz kapağındaki bu fiziksel bozukluklar çoğu zaman göz kapağı ameliyatı ile sorunsuz düzeltilebilir.