Doç. Dr. Yusuf Koçluk

Doç. Dr. Yusuf Koçluk, 1999-2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini başarı ile tamamladı. Nisan 2006’da Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) istediği bölüm olan Göz Hastalıkları ihtisasını kazandı. Haziran 2010’ da ihtisasını tamamlayıp alanında uzman doktor ünvanı aldı. Asistanlık eğitimi sırasında 2009’da Guys and St. Thomas Hospital (Londra-İngiltere) pediyatrik oftalmoloji kliniğinde gözlemci doktor olarak bulundu.

Mecburi hizmetini Gaziantep Devlet Hastanesinde tamamladı. Kasım 2012 – Haziran 2013 tarihlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) göz kliniği Kornea biriminde Göz Bankacılığı ve Kornea nakli eğitimi için görev yaptı. Sonrasında, Temmuz 2013’te Gaziantep Devlet Hastanesinde bölgede ilk olarak Göz bankası ve nakil merkezini kurup, kornea nakli ameliyatlarını başlattı.

Kasım 2013’de Adana Numune EAH’ de çalışmaya başladı. Haziran 2014’ de Adana Numune EAH göz kliniğinde benzer şekilde bölgenin Göz bankası ve Kornea nakil merkezinin kurulmasını sağladı. Kornea nakil ameliyatlarını başlatıp akademik çalışmalarıma devam etti. Yurt içi ve dışında farklı kliniklerde eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundu.  Queen Victoria Hospital (Londra, İngiltere) Kornea ve Refraktif Cerrahi biriminde Kasım – Aralık 2017 de çalışmalarda bulundu. Sonrasında, Adana Şehir EAH’ de Eximer lazer ameliyatlarını başlattı. Haziran 2019’da göz hastalıkları alanında doçentlik unvanını kazandı. Şubat 2023 itibari ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası ve ulusal çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Bunun yanında, bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak da akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma ve araştırma alanları; Kornea/göz yüzeyi hastalıkları ve cerrahileri, Göz Bankacılığı, Kornea nakli ameliyatları (dikişli ve dikişsiz nakil ameliyatları deneyimi), Katarakt ve Refraktif cerrahi, çok sayıda katarakt ve eximer lazer (gözlükten kurtulma, göz çizme)  ameliyatı deneyimi, Göz kapağı ve estetiği ameliyatları, Glokom (göz tansiyonu), Şaşılık (göz kayması), Vitreoretinal cerrahi (vitrektomi,göz arkası) ve  kombine ameliyatlar

Hobileri; Resim yapmak,  doğa yürüşü, tropik bitki yetiştiriciliği

İlgi duyduğu spor kolu; Yüzme ve Tenis

 

ESERLER

Uluslararası yayınlar: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=yusuf+ko%C3%A7luk

Ulusal yayınlar: https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=yusuf+ko%C3%A7luk&btnG=