Göz içi mercekler; tek odaklı, çok odaklı (akıllı mercek), edof,  torik…

Katarak ameliyatında göz içine kalıcı olarak yerleştirilen, farklı materyal ve değişen teknolojilerle üretilen tıbbi gereçlerdir.

Göz içi mercekler ne zaman kullanılır?

Katarakt ameliyatında fonksiyonunu kaybetmiş doğal merceğin yerine kalıcı olarak yerleştirilir. Çok farklı özelliklerde mercekler geliştirilmiştir. Hangi tip merceğin kullanılacağına muayene sonrası gözdeki diğer bulgulara göre çoğu zaman hekim ile hasta birlikte karar vermektedir. Bunun yanında, excimer lazer tedavisinin uygun olmadığı durumlarda da  refraktif kusur ve numaraların tedavisinde  de farklı özellikteki göz içi mercekler kullanılmaktadır.

Trifokal göz içi lens nedir? Kimlere takılır?

Trifokal lensler  akıllı mercek olarak da bilinenen lenslerdir. Bu lensler uzak, orta ve yakın mesafe görüşümüzü gözlüksüz sağlayabilen ileri teknoloji ile üretilmiş özel göz içi mercekleridir. Bu mercekler başlıca iki endikasyon nedeni ile kullanılmaktadır; İlk grup  katarakt nedeniyle ameliyat olanlar, diğer grupta ise belirgin katarakt olmayıp özellikle yüksek hipermetropi bulunduğunda ve lazer tedavisi uygun olmadığında  hastanın her mesafede görüş kazanması için uygulanmaktadır.

Torik göz içi lensi nedir? kimlere uygulanır?

Gözdeki astigmat kırma kusurunu  düzeltmek amacı ile katarakt ameliyatı esnasında göz içine yerleştirilen merceklerdir. Tüm astigmatlarda kullanılmaz. Düzensiz astigmatizmada yeri yoktur. Kurala uygun astigmatizma söz konusu ise hasta hem kataraktından hem de astigmatizma sorunundan bu mercekler yolu ile kurtulur.

EDOF lens ne demek?

Fokus derinliğini arttıran bu lensler uzak ve orta mesafe arasında görüş sağlayan merceklerdir. Dizaynında üç odaklı merceklerdeki halka yapıları olmadığından ışığa bağlı yan etkiler çok nadirdir. Yan etkileri trifokal merceklere göre daha azdır. Ancak, çok yakında düşük numara gözlük ihtiyacına çoğunlukla gereksinim olur.

Monofokal mercek nedir?

Katarakt ameliyatı esnasında çok küçük kesiden göz içine konulan merceklerdir. Monofokal lensler ile yeterli ve net uzak görme keskinliği elde edilir. Ancak, yakın görüş için gözlük kullanılması kaçınılmazdır.

Katarakt ameliyatında mercek takmak zorunlu mu?

Katarakt ameliyatında, çeşitli sebeplerden matlaşan doğal göz merceği temizlenerek çıkarılır. Hastanın göz yapısına uygun mercek belirlenir ve yerleştirilir. Farklı nedenlerle mercek konulamaz ise yeterli ve net görüş elde edilemez. Bu sebeple, çok yüksek numaralı ve taşıması zor gözlük camları gereksinimi oluşur.

Tüm katarakt hastalarına aynı mercek mi konulur?

Hayır. Ameliyat öncesi hastanın tetkik ve muayenesi yapılır. Hastanın görsel beklenti ve ihtiyaçları sorgulanır. Gözün yapısına ve hastanın beklentilerine göre hasta ile birlikte değerlendirilip analiz edilerek mercek seçimi yapılır. Mercek seçiminde hekimin bilgi ve deneyimi ameliyat sonrası sorunları azaltmak adına çok önemlidir.

Katarakt ameliyatı olmadan da göz içi lens konulur mu?

Evet. Özellikle 40 yaş altı genç yaş grubunda yüksek miyopi ve astigmatizma kusuru bulunan hastalar çoğu zaman eximer lazer ameliyatına uygun değillerdir. Bu hastalarda göz içi doğal merceğin önüne özel üretilmiş katlanabilir çok ince kontakt lens kıvamında mercekler yerleştirilir. Bu yolla yüksek numaralı kusurlar tedavi edilmiş olur. Ancak, bunun için çok iyi bir muayene ve gerekli uygunluk testlerinin yapılması zorunludur.

Katarakt ameliyatında mercek konulamayan durumlar var mıdır?

Bazı hastalarda doğal merceği taşıyan bağlar ve kesede farklı sebeplerle sorun varsa katarakt uzaklaştırılır, ancak mercek konulamayabilir. Bu durumda, özel üç parçalı ya da dikişli göz içi mercekleri yerleştirmek gerekir.