Şaşılık (göz kayması) nedir?

Şaşılık (göz kayması), gözlerin yanlış hizalanması, yani her iki gözün aynı anda farklı noktalara bakması olarak tanımlanır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gözler arasındaki paralellik bozulmuştur. Gözlerden biri düz bakarken diğer göz yukarıya, aşağıya, içe veya dışa kayar. Sağlam göz (fikse eden göz) istenilen hedefe odaklanırken diğer göz (kayan göz) farklı bir noktaya bakar.

Şaşılık sebepleri nelerdir?

Nedeni tam bilinmese de genetik geçiş olabilir. Erken çocukluk yaşta başlayanlarda yüksek gözlük numaralarına bağlı olabileceği gibi fazla uyum yapma ile de ilişkili olabilir. Çocuklarda içe kayma daha sık görülür. Özellikle dışa olanlar olmak üzere göz kaymalarında  göz içi sorunlar (katarakt, retina hastalıkları..), doğumsal beyin hasarları, sinir felçleri, beyin tümörleri şaşılığa neden olabilir.

Şaşılık tedavisinde neler yapılır?

Kaymanın sebebi araştırılır ve nedene göre tedavi planı yapılır. Öncelikle katarakt ya da başka bir patoloji varsa onun tedavisi yapılır. Çocuklarda göz tembelliği eşlik ediyorsa önce tembellik tedavisi daha sonra düzelme olmaz ise göz kayması için ameliyat yapılır. Gözlük numaraları ile ilişkili kaymalarda ise çoğu zaman gözlüğün tam kullanılması ile kayma düzelir. Bunun dışında, dışa olan kaymalarda altta yatan bir sebep yoksa çoğu zaman göz kayması ameliyatı ile iyi sonuç alınır. Yukarı ya da altta olan kaymalarda da görsel ve kozmetik şikayetler varsa cerrahi ile düzeltme yapılabilir. Bazı hastalarda ise prizma, egzersizi ya da botox tedavileri ile de sonuç alınabilir.