Keratokonus nedir?

Gözün en önündeki kornea tabakasının incelmesi ve öne doğru sivrilerek koni şeklinde şeklinin bozulduğu  bir göz rahatsızlığıdır. Kornea, normalde şeffaf  kubbe şeklinde bir saydam dokudur. Öne ve aşağı doğru olan sivrileşme nedeniyle gelen ışınlar düzgün kırılamaz ve saçılma ile sonuçlanır.

Keratokonusta şikayetler nelerdir?

Hastalığın erken evrelerinde hasta farkına varmayabilir. Gözlük numaralarında sık değişme ve verilen gözlüğe rağmen net görememe başlangıçta sık karşılaşılan bir durumdur. Gözde alerjik şikayetler ve kaşınma hissi çoğu zaman eşlik eder. Hasta gözlük numaralarının sürekli değiştiğinden yakınır. Işıkta ve güneşte kamaşma diğer şikayetler arasındadır. Hastalık ilerledikçe görme keskinliği azalır ve hastalık kendini tamamen gösterir. Gerekli önlemler ve tedaviler zamanında yapılmaz ise kornea nakli yapılması ileri aşamada kaçınılmaz hale gelir.

Gözü kaşımak zararlı mı?                              

Gözlerin kaşınması ve ovuşturulması farkına varılmadan korneanın incelme ve şeklinin bozulmasına neden olabilir. Başlangıçta sadece astigmatizma ile kendini gösteren hastalık kaşıma ve ovalama ile ilerlemeyi inflamasyonla birlikte hızlandırabilir. O sebeble kaşınma ve ovalama hissi gelince ilaç tedavisine başvurmak son derece önemlidir.

Keratokonusta tedavi seçenekleri nelerdir?

Hastalığın tam bir tedavisi yoktur. Ancak ilerlemeyi durduran kornea çapraz bağlama tedavisi (CXL) ve görme keskinliği, kalitesini artıran tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Erken yaşta başlayan olgular ve ilerleyici keratokonus da CXL tedavisi ilk seçenektir. Görmeyi artırıcı tedaviler ise; gözlük, sert, hibrid ve skleral kontakt lensler, kornea içi halka, CXL ile birlikte topografi kalvuzlu eximer laser tedavisi ve refraktif göz içi lensler olarak sıralanır. İleri evre hastalıkta ise kornea nakli (DALK) yüksek başarı oranı ile ön plana çıkar.

Keratokonusta tamamen körlük yaşanır mı?

Çok mümkün değil. Yerinde tedaviler ve uygulamalar yapıldığı takdirde hastaların çoğu hayatına yeterli görme keskinlikleri ile normal şekilde devam eder.

Hastalıkta aile hikayesi önemli mi?

Evet. Birinci derece yakınlarda keratokonus öyküsü varsa 8-10 yaşından sonra rutin göz muayenesi çok önemlidir. Göz muayenesinde sadece göz ölçümü ve biomikroskopik inceme yeterli değildir. Hastalığı erken aşamada tespit etmek için kornea topografik/tomografik inceleme şarttır.